Dhurimi I Spermes

sperm donasyonu

Si vëretohet  infertiliteti mashkullor?

Spermogrami është testi i parë dhe themelor me të cilin caktohet pjelloria e burrave përmes kontrollit të cilësisë dhe kuantitetit të ejakulatit. Për shkak të variacioneve të rezultateve rekomandohen dy analiza në afat prej 30  ditëve.  Nëse me analizën e spermogramit tregohet mungesa e spermatozoideve në ejakultatin (azoospermia) vazhdohet me ekzaminimet me qëllim që të vërtetohet shkaku. Mungesa e spermatozoideve në ejakulatin mund të jetë pasoja e mosekzistimit të spermatogjenezës, por mund të bëhet fjalë edhe për ekzistim të spermatogjenezës, por të ekzistojë ndonjë pengesë (obstrukcion). Prandaj bëhen ekzaminime shtesë që përshijnë:

  • Ekzaminim i testikujve me ultrazë dhe në mënyrë manuale
  • Ekzaminim i hormoneve
  • Ekzaminim gjenetik
  • Biopsia testikulare

Kontratë me bankën për rastet e dhurimit  te  spermës

Spitali jone ka lidhur kontratë dhe bashkëpunon në mënyrë aktive me bankën më të madhe të licencuar për spermë CRYOS nga Danimarka, bankë me ekzistim 30 vjeçar dhe me bazën më të madhe të dhurimit të spermës në botë. CRYOS është një bankë që bën dërgesë të materialit të dhuruar në më shumë se 100 vende të botës. Ky lloj trajtimi eshte per meshkujt qe pranojne te vazhdojne  kete lloj trajtimi ne rastet qe nuk kane vete sperme apo ndonje alternative tjeter. Perseri dhe ne kete rast si ne rastin e dhurimit te vezeve, gjendet nje person I pershtatshem me marresin si nga aspekti fizik, arsimimi, historia familjare etj.Pacjenti eshte ne gjendje ta zgjedhi vete dhuruesin dhe ka mundesi qe nepermjet faqes se Cryos bank te shohi profilin e dhuruesit.

Whatsapp